Arcus Net d.o.o., Šetalište Vladimira Gortana 38, 52470 Umag, CroatiaTel: +385/(0)52 635 864 :: Mob: +385/(0)91 1996 727 :: info@arcusnet.net

Teleoperater (m/ž)

Teleoperater / Operatore telefonico (m/ž)

Arcus Net d.o.o

Adresa: Umag, 52470 Šet. V. Gortana 38

Web: http://www.arcusnet.hr/

Tel: 052 635 864

 

Opis / Descizione: 
- komunikacija preko telefona s klijentima hrvatskog ili talijanskog govornog područja
- contatto telefonico con clienti siti nel territorio croato o italiano

 

Opći uvjeti / Requisiti base:
- odlično znanje hrvatskog ili talijanskog jezika / Ottima conoscenza della lingua croata o italiana
- osnovno korištenje računala / Conoscenza base dei programmi PC

 

Koga tražimo / Chi cerchiamo?:
- tražimo dinamične, komunikativne, motivirane i ozbiljne osobe predane radu i postizanju ciljeva
- cerchiamo persone dinamiche, comunicative, motivate e serie, rivolte al raggiungimento degli obiettivi

 

Nije potrebno znanje oba jezika. / Non è obbligatoria la conoscenza di entrambe le lingue.

Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju molimo Vas da nam pošaljete Vaš CV putem emaila uprava@arcusnet.hr ili kontaktirajte nas direktno na broj 052 635 864 ili 091 199 6727.


Se siete interessati inviateci il Vostro CV tramite email uprava@arcusnet.hr o contattateci ad uno dei seguenti numeri: 052 635 864 o 091 1996 727.