Arcus Net - pružatelj usluga pozivnog centra

Trg. društvo ARCUS NET (ex Fluctus MARKETING, koje se je rujna 2015. pripojilo našem društvu), nastalo je prvenstveno kao pružatelj usluga pozivnog centra te kao podrška raznim korisnicima.

Danas nudimo usluge korisnicima u različitim sektorima, kao što su opskrba sa energentima (plin i el.energija), obnovljivi izvori energije, prodaja zamrznutih prehrambenih proizvoda, telefonija, proizvodnja i plasman kave, telekomunikacije (Internet , TV) i drugo.

Naše su usluge dostupne velikim, srednjim i malim tvrtkama, institucijama te udrugama, kojima je potrebna naša pomoć i naše znanje.

Široki spektar djelovanja, koji obuhvaća skrb za korisnike, kontrolu zadovoljstva stranaka, pomoć strankama (helpdesk) prvog i drugog nivoa, telemarketing i još mnogo toga kao što su: praćenje tržišta, ankete, arhiviranje, obrada podataka, servis naplate potraživanja i drugo.

Arcus Net call centar Umag - pružatelj usluga pozivnog centra
2016

Anketiranje stranaka i uključivanje u program lojalnosti za obskrbljivača talijanskog tržišta sa plinom i električnom energijom (B2C i B2B)

2016

Servis telefonske prodaje dodataka prehrani na podrućju R Hrvatske za slovenskog partnera koji zastupa proizvođaća

Servis telefonske prodaje na teritoriju Republike Hrvatske i to kao akvizicija novih stranaka (B2C) za isti multinacionalni konzorcij

2014

Servis telefonske prodaje (B2C) za multinacionalni konzorcij koji se bavi prodajom i dostavom zamrznutih prehrambenih proizvoda na talijanskom teritoriju

2013 - 2014

Servis službe za korisnike za "overflow" pozive za talijansku vodeću tvrtku u proizvodnji kave

2012 - 2014

Servis telefonske prodaje za dvije hrvatske tvrtke koje posluju u sektoru telekomunikacija (B2C)

2012

Ugovaranje sastanaka za pridobivanje novih stranaka za talijansku IT tvrtku  koja posluje u sektoru telekomunikacija (B2B)

2011 - 2015

Servis upravljanja sa službom za korisnike, službom za naplatu dugovanja, zaključivanje ugovora i back office za talijanskog obskrbljivača, lidera u dobavi plina i električne energije (B2B, B2C)

2011 - 2013

Ugovaranje sastanaka za prodajne agente dviju talijanskih tvrtki koje djeluju na podrućju obnovljivih i alternativnih izvora energije (B2C, B2B)

2011

Servis službe za korisnike za talijanskog trgovca obskrbe plina i električne energije (B2C) i zaključivanje ugovora sa postojećim i novim kupcima (B2C)

Arcus Net Umag - posao

Trazite posao ?

Ukoliko želite postati dio našeg tima, molimo pošaljite vaš CV (životopis) sa vašim kontaktnim podatcima. CV neka bude pisan u jeziku, koji vam je materinji i/ili najviše odgovara (talijanski ili hrvatski, slovenski itd.)

arcus@metromail.hr

info@arcusnet.net

uprava@arcusnet.net

Za dodatne informacije nazovite (052) 635 864 ili 091 199 67 27.

Arcus Net

Vladimira Gortana 38
52 470 Umag - Umago

Pratite nas

Facebook
Linkedin

 2021@Copyright ARCUS NET - All right reserved. Created by ProBiz