Arcus Net d.o.o., Šetalište Vladimira Gortana 38, 52470 Umag, CroatiaTel: +385/(0)52 635 864 :: Mob: +385/(0)91 1996 727 :: info@arcusnet.net
  • background
  • background

Trg. društvo ARCUS NET (ex Fluctus MARKETING, koje se je rujna 2015. pripojilo našem društvu), nastalo je prvenstveno kao pružatelj usluga pozivnog centra te kao podrška raznim korisnicima.

Danas nudimo usluge korisnicima u različitim sektorima, kao što su opskrba sa energentima (plin i el.energija), obnovljivi izvori energije, prodaja zamrznutih prehrambenih proizvoda, telefonija, proizvodnja i plasman kave, telekomunikacije (Internet , TV) i drugo.

Naše su usluge dostupne velikim, srednjim i malim tvrtkama, institucijama te udrugama, kojima je potrebna naša pomoć i naše znanje.

Široki spektar djelovanja, koji obuhvaća skrb za korisnike, kontrolu zadovoljstva stranaka, pomoć strankama (helpdesk) prvog i drugog nivoa, telemarketing i još mnogo toga kao što su: praćenje tržišta, ankete, arhiviranje, obrada podataka, servis naplate potraživanja i drugo.

 

PDFicon Brochure ARCUS NET

Teleoperater (m/ž)

Teleoperater / Operatore telefonico (m/ž)

Arcus Net d.o.o

Adresa: Umag, 52470 Šet. V. Gortana 38

Web: http://www.arcusnet.hr/

Tel: 052 635 864

 

Opis / Descizione: 
- komunikacija preko telefona s klijentima hrvatskog ili talijanskog govornog područja
- contatto telefonico con clienti siti nel territorio croato o italiano

 

Opći uvjeti / Requisiti base:
- odlično znanje hrvatskog ili talijanskog jezika / Ottima conoscenza della lingua croata o italiana
- osnovno korištenje računala / Conoscenza base dei programmi PC

 

Koga tražimo / Chi cerchiamo?:
- tražimo dinamične, komunikativne, motivirane i ozbiljne osobe predane radu i postizanju ciljeva
- cerchiamo persone dinamiche, comunicative, motivate e serie, rivolte al raggiungimento degli obiettivi

 

Nije potrebno znanje oba jezika. / Non è obbligatoria la conoscenza di entrambe le lingue.

Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju molimo Vas da nam pošaljete Vaš CV putem emaila uprava@arcusnet.hr ili kontaktirajte nas direktno na broj 052 635 864 ili 091 199 6727.


Se siete interessati inviateci il Vostro CV tramite email uprava@arcusnet.hr o contattateci ad uno dei seguenti numeri: 052 635 864 o 091 1996 727.